Fasadflaggor

Mycket bra sätt att kommunicera ut budskapet och väcka uppmärksamhet hos kunder. Hänger flaggan ute på fasaden, rör den sig i vinden och blir en omedelbart blickfång.