Kundräknare med nummerdisplay

SKU: 813500199091
4 800 kr
Moms: 1 200 kr
st
Kundräknare med LED display i två färg.
Räknar antal in- och utpasagen och visar antal kunden som vistas i butiken.
För upp till 99 besökare. Display lyser grönt tills vald antal beslkare har inte uppnåtts och rött när antalet har överskridits.
Antalet kan redigeras, och räkning omstartas med hjälp av medföljande fjärrkontroll.
Displaystorlek: 150x100x40 mm

Liknande produkter