Integritetspolicy

För att du skall kunna handla eller få ta del av information från GemaButiks Inredning & Tiilbehör AB (t.ex. våra e-post utskick) måste du ge oss vissa uppgifter om dig själv; uppgifter som GemaButiks AB ansvarar för att de används på rätt sätt. Denna e-post och integritetspolicy redogör för den information som samlas in om dig och hur vi använder och skyddar den m.m.

Om du har frågor som rör våra rutiner om sekretess eller denna policy är du välkommen att kontakta oss.

Dina personliga uppgifter
När du registrerar dig på GemaButiks AB blir du ombedd att fylla i ett registreringsformulär med viss personlig information, som t ex namn, adress, e-postadress och annan information som t.ex. ålder.
Din e-postadress används för att skicka information direkt härrörande till beställningar som läggs hos oss. T.ex. skickar vi orderbekräftelse och kvitto/faktura via e-post. Vi använder också din e-postadress för att kontakta dig om oss och våra tjänster och produkter och för att ge dig information om andra produkter/tjänster som vi tror kan intressera dig, t.ex. från andra företag i vår företagsgrupp. Du tillfrågas alltid att bekräfta om du vill mottaga utskick från GemaButiks AB och kan lätt välja bort detta vid registrering. Din ålder efterfrågas för att vi skall försäkra oss om att du fyllt 18 år. Väljer du att betala mot faktura kommer vi att begära komplett personnummer för att vi skall kunna göra en kreditupplysning. Övriga uppgifter använder vi för att uppfylla våra leveransåtaganden i samband med din order.

Om du handlar av oss med rabattkoder kommer vi visa delar av dina uppgifter (som namn och varuvärdesbelopp på din order) till den person som du fått rabattkoden av i syfte att redovisa dennes tillgodohavanden. Har du klickat på en reklambanner som leder till vår sajt så kommer vi att visa motsvarande information till den affiliate som satt upp bannern.

För att du skall få tillgång till en mer fullständig resurs av information och tjänster som rör t.ex. hårdvara innehåller vår webshop länkar till andra webbplatser. Observera att du kan bli ombedd att registrera dig på de webbplatser som GemaButiks AB länkar till för att utnyttja dessa webbplatsers tjänster. Vi kan inte påta oss något ansvar för dessa webbplatsers sekretess- och integritetspolicys; dem får du i stället studera på webbplatserna ifråga.

GemaButiks AB registrerar alltid den IP-adress som ett köp genomförs från. Vid bedrägeriförsök kommer GemaButiks AB att hjälpa polisiära myndigheter att spåra upp beställaren.

Säkerhet
GemaButiks AB vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sina medlemmars personliga information. För att skydda din information online använde vi bl.a. autenticering, vilket är industristandard. Du skall emellertid vara medveten om att Internetöverföring aldrig är 100% säker. GemaButiks AB arbetar även med att skydda information offline. Alla dina data lagras i säkra, åtkomstbegränsade områden. Och det är bara anställda som behöver dessa data för att utföra en viss funktion som får åtkomst till information som är personligt identifierbar.

Kreditkortsuppgifter
GemaButiks AB lagrar inte några kreditkortsuppgifter utan dessa vidareförmedlas endast i betalningsögonblicket till banken/kreditkortsföretaget. All kreditkortskommunikation sker krypterat via en säker server (xxx bitars SSL) till bank/kreditkortsinlösare med hjälp av bedrägeriskydden xxxxx och xxxxx. 

Fakturan/kvittot levereras via e-post när vi skickat din order (den medföljer ej leveransen). Ingen kostnad tillkommer med detta betalningssätt.


Ändra dina personliga uppgifter
Du kan redigera de personliga data som du gett oss genom att gå till ”Mina sidor”. Här kan du också välja om du vill ta emot nyhetsbrev från GemaButiks AB.


Cookies
Cookies är benämningen på en textsträng som antingen tillfälligt (tills du avslutar din webbläsare) eller permanent lagras på din dator. Texten i en cookie innehåller ingen information som kan spåra dig som person utan används enbart för att bättre anpassa en webbplats efter hur du navigerar runt bland funktionerna på den. GemaButiks AB använder cookies för två ändamål; Tillfälliga cookies under tiden som du är inne på vår webbplats för att hålla reda på t.ex. vilket språk du har valt och om du är inloggad eller inte, samt permanenta cookies för att bygga statistik över hur och om besökare återkommer till vår webbplats.  Återigen - Det finns ingen information som knyter dig som person till innehållet i vår statistik. Om du trots detta inte vill tillåta cookies kan du enkelt stänga av dem i din webbläsare. Var dock uppmärksam på att väldigt många webbplatser på Internet då inte längre fungerar som avsett. Ett annat alternativ är att i din webbläsare ta bort de cookies som redan finns lagrade.

Dina rättigheter
Du har rätt att få en kopia av alla personlig information som GemaButiks AB har om dig. Du har också rätt att korrigera eventuella fel i denna information.

Ändringar av vår sekretesspolicy
GemaButiks AB förbehåller sig rätten att ändra denna E-post och integritetspolicy om så anses behövas. Du har alltid rätt att ta del av aktuell policy antingen online via vår webbplats eller genom att kontakta oss.

Din bekräftelse att du accepterar dessa villkor
Genom att köpa från GemaButiks AB accepterar du denna e-post och integritetspolicy samt att vi samlar in nämnda information.